Limba:  

Departamente   >>   Departamentul Limbi Moderne   >>   Cursuri limbi straine

Cursuri limbi straine

OFERTĂ

CURSURI DE LIMBI STRĂINE 

 

Departamentul de Limbi Moderne organizează cursuri de limbi străine pentru orice nivel şi pentru orice domeniu pentru copii, adulţi şi companii internaţionale:

 • limba germană
 • limba engleză
 • limba franceză
 • limba italiană
 • limba română

Oferta se subscrie următoarelor termene şi cerinţe: 

1. Trainer-ii  sunt cadre universitare, doctori în filologie, cu notorietate,  cu lucrări şi cărţi publicate în ţară şi străinătate

2. Curricula de curs cuprinde 

 • Discuţii – testare iniţială
 • Prezentări
 • Conversaţie
 • Noţiuni de gramatică
 • Terminologie de specialitate
 • Redactări diferite
 • Strategii de comunicare scrisă
 • Strategii de comunicare orală
 • Elemente de cultură şi civilizaţie ale ţării respective 

- în funcţie de cerinţele cursanţilor

3. Beneficii:

 • Ritm alert de învăţare
 • Interfaţă agreabilă cu cursanţii
 • Fixare de durată a cunoştiinţelor
 • Claritate şi competenţă
 • Se eliberează certificat de absolvire

4. Cursurile sunt structurate pe niveluri/module.

Modul de curs: 16 saptamani (1,5h/ o data pe săptămână-total:24 ore).

           Modul de curs: 10 saptamani (1,5h/ de doua ori pe săptămână-total:30     

           Sau alte variante in functie de propunerile solicitantului.

5. Program de curs: 

Cursurile se desfasoara in cadrul centrelor lingvistice ale UVVG. sau la sediul clientului  de luni până vineri in intervalul orar 8.00 - 21.00.

6. Evaluarea constă într-un test scris şi conversaţie la finalul modulului, în care se acoperă toate noţiunile dobândite în timpul cursului. 

7. După absolvirea fiecărui modul se eliberează un certificat de participare.

8. După 3 module absolvite (adică parcurgerea unui nivel lingvistic) se eliberează Certificat de competenţe lingvistice

9. Pentru deplasări care depăşesc 10 km se decontează transportul cf. prevederilor legale

Informaţii:

Tel: 0257/282324

 

 

Contact

Adresa: Str. Unirii nr. 3, 310123, Arad, Romania
Telefon: 0257 282324
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: supa.uvvg.ro