Limba:  

Programe de studii   >>   Studii de Licenta   >>   RISE

RISE

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

SPECIALIZAREA RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE

ANII UNIVERSITARI 2013/2014 – 2015/2016

 

FACULTATEA de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative

Str.Unirii  nr.3

Telefon: 0257-282324

Fax: 0257-282324

Website: www.uvvg.ro

 

Domeniul:   RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE Specializarea: RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE Titlul absolventului: Licenţiat în Relaţii Internaţionale şi Studii Europene Durata studiilor: 6 semestre

Forma de învăţământ: cu frecvenţă

 

I.CERINŢE PENTRU OBŢINEREA DIPLOMEI DE LICENŢĂ

Total credite: 180 plus 6 credite pentru pentru promovarea colocviului de practică în semestrele 4 şi 6, şi 24 de credite pentru disciplinele facultative.

Promovarea disciplinei  Educaţie fizică se realizează prin acordarea calificativului Admis/Respins, 3 credite/semestru  (2 semestre – 1 oră / săptămână)

 

II.DESFĂŞURAREA  STUDIILOR (în număr de săptămâni)

Stagii de practică: 3 săptămâni în anul II şi 2 săptămâni în anul III

Structura anilor universitari:

 

Anii

de studiu

Săptămâni

în sem. I

Săptămâni

în sem. II

Săptămâni

stagii de

practică

I

14

14

-

II

14

14

3

III

14

12

2

 

III.EXAMENUL DE LICENŢĂ

1.   Perioada de întocmire a lucrării de licenţă: semestrele 3-6

2.   Perioada de definitivare a lucrării de licenţă: 2 săpt. din sem. 6

3.   Perioada de susţinere a examenului de licenţă: 20-26 iunie

4.   Conţinutul examenului de licenţă:

a.   Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate

b.   Susţinerea lucrării de diplomă

 

V. MODUL DE ALEGERE A CURSURILOR OPŢIONALE

A.  SEM.2: Se alege o disciplină dintre: ST. RSE.I.02.07, ST. RSE.I.02.08

B.  SEM.3: Se aleg două discipline dintre: ST. RSE.II.01.06, ST. RSE.II.01.07, ST. RSE.II.01.08

C.  SEM.4: Se aleg două discipline dintre: ST. RSE.II.02.07, ST. RSE.II.02.08, ST. RSE.II.02.09

D.  SEM.5: Se aleg două discipline dintre: ST. RSE.III.01.06, ST. RSE.III.01.07, ST. RSE.III.01.08

E.  SEM.6: Se aleg două discipline dintre: ST. RSE.III.02.07, ST. RSE.III.02.08, ST. RSE.III.02.09

VI. PONDEREA (ÎN PROCENTE) A DISCIPLINELOR DE STUDIU Ponderea (în procente) disciplinelor de studiu: - fundamentale    20,45 %

  • de specialitate   65,90 %
  • complementare  13,65 %

Ponderea (în procente) disciplinelor de studiu: - obligatorii  80%

  • opţionale    20%
  • facultative

Total ore pe durata ciclului: 1734, din care curs_876_ seminar_670_activităţi practice_188_. Raportul dintre orele de curs şi cele privind activităţile didactice aplicative este de 1,02.

 

 

Cod

 

Disciplinele de studiu

 

Credite

Nr. ore / săptămână

Felul verificării

(EX, CV, VP)

Tipul disciplinei

Curs

Seminar

Laborator

Semestrul 1 (Anul I – 2013/2014)

30+6

10

9

1

 

 

ST. RSE.I.01.01

INTRODUCERE  ÎN ŞTIINŢELE POLITICE

6

2

2

-

EX

DS

ST. RSE.I.01.02

INTRODUCERE  ÎN STUDIUL RELAŢIILOR

INTERNAŢIONALE

6

2

1

-

EX

DF

ST. RSE.I.01.03

INTRODUCERE  ÎN STUDII EUROPENE

6

2

1

-

EX

DS

ST. RSE.I.01.04

ISTORIE POLITICĂ MODERNĂ ŞI

CONTEMPORANĂ

6

2

2

-

EX

DF

ST. RSE.I.01.05

SOCIOLOGIE GENERALĂ

6

2

1

-

EX

DF

ST. RSE.I.01.06

LIMBI MODERNE (ENGLEZĂ/FRANCEZĂ)

3

-

2

-

CV

DC

ST. RSE.I.01.07

EDUCAŢIE FIZICĂ

3

-

-

1

Calificativ

DC

Semestrul 2 (Anul I)

30+6

10

9

1

 

 

ST. RSE.I.02.01

ECONOMIE MONDIALĂ

6

2

2

-

EX

DF

ST. RSE.I.02.02

CONCEPTE ŞI METODOLOGII ÎN ŞTIINŢE

SOCIALE ŞI POLITICE

6

2

2

-

EX

DS

ST. RSE.I.02.03

FILOZOFIA UNIFICĂRII EUROPENE

6

2

1

-

EX

DS

ST. RSE.I.02.04

DREPT INTERNAŢIONAL

6

2

1

-

EX

DF

 

CURS OPŢIONAL 1

6

2

1

-

EX

DS

ST. RSE.I.02.05

LIMBI MODERNE (ENGLEZĂ/FRANCEZĂ)

3

-

2

-

CV

DC

ST. RSE.I.02.06

EDUCAŢIE FIZICĂ

3

-

-

1

Calificativ

DC

 

 
 
TABELUL DISCIPLINELORA.DISCIPLINE OBLIGATORII

 

Semestrul 3 (Anul II – 2014/2015)

30

12

8

-

 

 

ST. RSE.II.01.01

ISTORIA RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE

5

2

1

-

EX

DF

ST. RSE.II.01.02

NEGOCIERE ŞI MEDIERE ÎN RELAŢIILE

INTERNAŢIONALE

5

2

1

-

EX

DS

ST. RSE.II.01.03

TEORII ALE RELAŢIILOR

INTERNAŢIONALE

5

2

1

-

EX

DS

ST. RSE.II.01.04

INTRODUCERE  ÎN GEOPOLITICĂ

4

2

1

-

EX

DS

 

CURS OPŢIONAL 2

4

2

1

-

CV

DS

 

CURS OPŢIONAL 3

4

2

1

-

CV

DS

ST. RSE.II.01.05

LIMBI MODERNE APLICATE ÎN SFERA

PUBLICĂ (ENGLEZĂ/FRANCEZĂ)

3

-

2

-

CV

DS

 

Semestrul 4 (Anul II)

30+3

10

7

8

 

 

ST. RSE.II.02.01

ISTORIA INTEGRĂRII EUROPENE

5

2

1

-

EX

DF

ST. RSE.II.02.02

GUVERNANŢA  UNIUNII EUROPENE

5

2

1

-

EX

DS

ST. RSE.II.02.03

POLITICĂ EXTERNĂ ŞI DIPLOMAŢIE

5

2

1

-

EX

DS

ST. RSE.II.02.04

APLICAŢII INFORMATICE  ÎN ŞTIINŢELE

SOCIALE ŞI POLITICE

4

-

-

2

CV

DC

 

CURS OPŢIONAL 4

4

2

1

-

CV

DS

 

CURS OPŢIONAL 5

4

2

1

-

CV

DS

ST. RSE.II.02.05

LIMBI MODERNE APLICATE ÎN SFERA

PUBLICĂ (ENGLEZĂ/FRANCEZĂ)

3

-

2

-

CV

DS

ST. RSE.II.02.06

PRACTICĂ DE SPECIALITATE

3

-

-

6

CV

DS

Semestrul 5 (Anul III – 2015/2016)

30

12

8

-

 

 

ST. RSE.III.01.01

IDEOLOGII POLITICE ÎN EPOCA

CONTEMPORANĂ

5

2

1

-

EX

DS

ST. RSE.III.01.02

GUVERNANŢĂ MULTI-NIVEL ÎN UE

5

2

1

-

EX

DS

ST. RSE.III.01.03

TEORII ALE DEMOCRAŢIEI

5

2

1

-

EX

DF

ST. RSE.III.01.04

TEORII ALE INTEGRĂRII EUROPENE

4

2

1

-

EX

DS

 

CURS OPŢIONAL 6

4

2

1

-

CV

DS

 

CURS OPŢIONAL 7

4

2

1

-

CV

DS

ST. RSE.III.01.05

LIMBI MODERNE APLICATE ÎN SFERA

PUBLICĂ (ENGLEZĂ/FRANCEZĂ)

3

-

2

-

CV

DS

Semestrul 6 (Anul III)

30+3

10

8

4

 

 

ST. RSE.III.02.01

INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII

INTERNAŢIONALE

5

2

1

-

EX

DS

ST. RSE.III.02.02

POLITICI COMUNE ALE UNIUNII

EUROPENE

5

2

1

-

EX

DS

ST. RSE.III.02.03

PROGRAME ŞI PROIECTE

INTERNAŢIONALE  ŞI EUROPENE

5

1

1

-

CV

DC

ST. RSE.III.02.04

RĂZBOIUL RECE. CULTURĂ ŞI POLITICI

STRATEGICE

4

1

1

-

EX

DF

 

CURS OPŢIONAL 8

4

2

1

-

CV

DS

 

CURS OPŢIONAL 9

4

2

1

-

CV

DS

ST. RSE.III.02.05

PRACTICĂ DE SPECIALITATE  ÎN

VEDEREA ELABORĂRII LUCRĂRII DE LICENŢĂ

3

-

-

4

CV

DS

ST. RSE.III.02.06

LIMBI MODERNE APLICATE ÎN SFERA

PUBLICĂ (ENGLEZĂ/FRANCEZĂ)

3

-

2

-

CV

DS

 

 

Cod

 

Disciplinele de studiu

 

Credite

Nr. ore / săptămână

Felul verificării

(EX, CV, VP)

Tipul disciplinei

Curs

Seminar

Laborator

Semestrul 2 (Anul I)

ST. RSE.I.02.07

ISTORIA GÂNDIRII POLITICE

6

2

1

-

CV

DS

ST. RSE.I.02.08

POLITICI COMPARATE (TEORII ŞI

METODE)

6

2

1

-

CV

DS

Semestrul 3 (Anul II)

ST. RSE.II.01.06

ETICA ÎN RELAŢIILE INTERNAŢIONALE

4

2

1

-

CV

DS

ST. RSE.II.01.07

STUDII DE ARIE

4

2

1

-

CV

DS

ST. RSE.II.01.08

DREPT COMUNITAR

4

2

1

-

CV

DS

Semestrul 4 (Anul II)

 

 

ST. RSE.II.02.07

SOCIOLOGIA RELAŢIILOR

INTERNAŢIONALE

4

2

1

-

CV

DS

ST. RSE.II.02.08

STUDII DE SECURITATE

4

2

1

-

CV

DS

ST. RSE.II.02.09

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST ÎN SEC. XX

4

2

1

-

CV

DS

Semestrul 5 (Anul III)

 

ST. RSE.III.01.06

CONSTRUCŢIE  EUROPEANĂ

4

2

1

-

CV

DS

ST. RSE.III.01.07

GLOBALISM ŞI GLOBALIZARE

4

2

1

-

CV

DS

ST. RSE.III.01.08

ANALIZA CONFLICTELOR

INTERNAŢIONALE

4

2

1

-

CV

DS

Semestrul 6 (Anul III)

ST. RSE.III.02.07

INSTITUŢII EUROPENE

4

2

1

-

CV

DS

ST. RSE.III.02.08

PROCESUL DECIZIONAL ÎN UNIUNEA

EUROPEANĂ

4

2

1

-

CV

DS

ST. RSE.III.02.09

STATUL NAŢIUNE ÎN PROCESUL

GLOBALIZĂRII

4

2

1

-

CV

DS

 

 
 
B. DISCIPLINE OPŢIONALE
 

 

Cod

 

Disciplinele de studiu

 

Credite

Nr. ore / săptămână

Felul verificării

(EX, CV, VP)

Tipul disciplinei

Curs

Seminar

Laborator

Semestrul 1 (Anul I)

ST. RSE.I.01.08

SISTEME POLITICE COMPARATE

4

2

-

-

CV

DC

Semestrul 2 (Anul I)

ST. RSE.I.02.09

SOCIOLOGIE POLITICĂ

4

2

-

-

CV

DC

 

 
 
C. DISCIPLINE FACULTATIVE
 

Semestrul 3 (Anul II)

ST. RSE.II.01.09

ISTORIA MENTALITĂŢILOR

4

2

-

-

CV

DC

Semestrul 4 (Anul II)

 

 

ST. RSE.II.02.10

RELAŢIA DINTRE RELIGIE ŞI PUTEREA

POLITICĂ ÎN EPOCA MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ

4

2

-

-

CV

DC

Semestrul 5 (Anul III)

 

ST. RSE.III.01.09

ANALIZA COMPARATIVĂ  A

TOTALITARISMULUI. FASCISM, NAZISM, COMUNISM

4

2

-

-

CV

DC

Semestrul 6 (Anul III)

ST. RSE.III.02.10

RELAŢIILE POLITICE ROMÂNO-

MAGHIARE ÎN PERIOADA

CONTEMPORANĂ

4

2

-

-

CV

DC


 

                 Decan,                                                                                        Director Departament

Prof.univ.dr. MARIUS GREC                                                         Conf.univ.dr. CRISTIAN BENŢE

 

Contact

Adresa: Str. Unirii nr. 3, 310123, Arad, Romania
Telefon: 0257 282324
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: supa.uvvg.ro