Limba:  

Programe de studii   >>   Studii de Licenta   >>   RISE

RISE

SPECIALIZAREA RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE

  • Relaţii internaţionale şi studii europene (zi) – 3 ani
  • Credite transferabile: 180 credite; 
  • Titlul absolventului: licenţiat în Relaţii internaţionale şi studii europene

 

Misiunea şi obiectivele specializării 

Misiunea specializării Relaţii Internaţionale şi Studii Europene se poate detalia în următoarele componente: educatională, cercetare, dezvoltare si formare profesională, comunicare cu mediul naţional şi internaţional.

Componenta educaţională – pentru care  asigurăm dezvoltarea unei structuri academice specializate în domeniul studiilor de integrare, în caz concret pentru specializarea relaţii internaţionale şi studii europene, având următoarele obiective:

 

A. În învăţământul superior românesc : 

Formarea de specialişti în domeniul relaţiilor internaţionale şi studiilor europene, capabili să gestioneze activităţi ale domeniului, să producă expertize şi analize asupra problemelor actualităţii, precum şi a perspectivelor relaţiilor internaţionale şi a proceselor comunitare.

Ofertă de expertiză privind procesele globalizării, dreptul internaţional, sisteme politice comparate, înţelegerea instituţiilor şi mecanismelor de luare a deciziilor în Uniunea Europeană, a constituţiilor europene şi jurisprudenţei comunitare, în domeniul drepturilor omului, a culturii şi valorilor europene.

Realizarea de parteneriate consolidate cu institute de profil din Europa şi România.

 

B. În structurile şi instituţiile locale, regionale şi centrale, prin crearea şi consolidarea unor reţele în domeniul relaţiilor internaţionale şi studiilor europene: 

Colaborarea cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Apărării Naţionale, cu institute publice şi private, Prefecturi, Consilii judeţene, municipale şi locale, cu departamente pentru integrare europeană din cadrul acestora, ONG  etc.

Elaborarea şi furnizarea de programe de formare continuă în domeniu în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii.

Evaluare – expertizare, consultanţă, experienţă academică şi didactică (schimburi de profesori, specialişti, studenţi, seminarii , colocvii studenţeşti,simulări de decizii în UE, etc.).

 

C. Implementarea cunoştinţelor de relaţii internaţionale şi studii europene la nivelul ONG-urilor specializate, precum şi la nivelul altor structuri ale societăţii româneşti. 

Diseminarea în teritoriu a literaturii de specialitate, de la studii la conferinţe, mese rotunde şi alte evenimente de prezentare a problematicii de interes general publicului larg.

 

Componenta cercetare

Elaborarea de studii  la iniţiativa facultăţii noastre,  precum şi a altor persoane juridice din localitate sau din ţară, cum ar fi : analize, rapoarte, evaluări în corelaţie cu programele sectoriale, naţionale şi locale, pentru a contribui la o reală cunoaştere a impactului relaţiilor internaţionale asupra societăţii. 

Alcătuirea unei reţele de cercetare prin stablirea de contacte academice cu centre de profil din Europa.

Componenta dezvoltare şi formare profesională / comunicare cu mediul naţional şi internaţional

Oferta de absolvenţi calificaţi, care au capacităţi de expertiză în domeniul interdisciplinar al relaţiilor internaţionale şi studiilor europene, se realizează prin formula de licenţiere.  Absolvenţii sunt capabili să preia, prin carierele lor componente economico-juridice de studii europene si relaţii internaţionale, în domeniul cooperării  naţionale şi europene. 

Absolvenţii experţi în relaţii internaţionale şi studii europene  vor putea să gestioneze fluxul informaţional între instituţiile de diferite nivele (academice, politice, guvernamentale, ne-guvernamentale,  de mass-media ori de afaceri, precum şi instituţii  din lume. 

Studenţii specializării Relaţii Internaţionale şi Studii Europene au posibilitatea completării studiilor de specialitate în cadrul unor universităţi de prestigiu din străinătate (ex. Universitatea din Padova, Italia), prin intermediul programului Erasmus, dar şi a altor programe vizând schimburile de studenţi.

 

Ocupaţii posibile conform COR

COR(Clasificarea Ocupaţiilor din România): Referent relaţii externe - 241913; Consilier afaceri europene - 241949; Politolog - 244304; Comentator publicist - 245102; Editorialist - 245108;

Noi ocupaţii, neincluse în COR (Clasificarea Ocupaţiilor din România): Consilier parlamentar european, Consultant proiecte europene, Consilier relatii transnaţionale, Referent accesare fonduri structurale şi de coeziune europene

 

Contact

Adresa: Str. Unirii nr. 3, 310123, Arad, Romania
Telefon: 0257 282324
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: supa.uvvg.ro